Press "Enter" to skip to content

Savu mieru es jums dodu

Last updated on 20.11.2015.

Daugavmalā, blakus Prezidenta pilij, atrodas neliels māju kvartāls, kurā izceļas Sāpju Dievmātes Romu katoļu baznīca. Dievkalpojumi te notiek četras valodās: latviešu, poļu, krievu un lietuviešu. Cilvēki te nāk ik dienas pēc dvēseles miera, atklājot sevi pie bikts dievkalpojumu stundās.

“Es jums atstāju mieru”, saka Kristus, “savu mieru es jums dodu. Es jums dodu ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirdis lai neizbīstas.” (Jņ. 14,27)

Comments are closed.