Press "Enter" to skip to content

Šodien piemin Sv. Nereju, Sv. Ahileju, Sv. Pankrāciju

SV. NEREJS UN SV. AHILEJS, mocekļi

Svētie brāļi Nerejs un Ahilejs bija karavīri, taču pēc kristīgās ticības pieņemšanas viņi dienestu atstāja. Tradīcija vēsta, ka Romas imperatora Diokleciāna valdīšanas laikā (284-305) abi brāļi tika sodīti ar nāvi. Viņu kapa vietā ir uzcelta bazilika.

SV. PANKRĀCIJS, moceklis

Viens no Diokleciāna kristiešu vajāšanu upuriem ir arī bagātu Frīģijas patriciešu ģimenē dzimušais Pankrācijs. Pēc vecāku nāves zēns nokļuva Romā, kur iepazinās ar kristīgo ticību. Kad Pankrāciju sagūstīja kristietības vajātāji un aizveda pie paša Diokleciāna, drošsirdīgais zēns nebaidījās savu ticību apstiprināt imperatora priekšā un, stiprs dziļā pārliecībā par Kristu, mira mocekļa nāvē.

Comments are closed.