Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 02.09.2015 – man jāsludina Dieva valstība, jo tādēļ Es esmu sūtīts

Comments are closed.