Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 06.05.2015

Tajās dienās Antiohijā daži atnācēji no Jūdejas mācīja brāļus: “Ja jūs netiksiet apgraizīti pēc Mozus ieraduma, jūs nevarēsiet tikt pestīti.”
Kad Pāvilam un Barnabam izcēlās ar tiem ne mazums strīdu un ķildu, tika nolemts, ka Pāvils un Barnaba, un vēl daži no viņiem dosies šajā jautājumā uz Jeruzalemi pie apustuļiem un vecākajiem. Tā viņi, draudzes pavadīti, pārgāja Feniķiju un Samāriju un stāstīja par pagānu atgriešanos, visiem brāļiem sagādādami lielu prieku.
Un, viņiem ierodoties Jeruzalemē, viņus uzņēma draudze, apustuļi un vecākie. Un viņi pastāstīja, cik lielas lietas Dievs caur viņiem bija izdarījis. Bet daži no farizeju sektas, kas bija pieņēmuši ticību, piecēlās un sacīja: “Tos vajag apgraizīt un pavēlēt, lai ievēro Mozus Likumu!” Tad apustuļi un vecākie sapulcējās izspriest šo lietu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 122 (121)
Refrēns: Priecīgi iesim Kunga namā!
vai: Alleluja!

Es priecājos, kad man teica:
“Iesim uz Kunga namu!”
Mūsu kājas jau soļo,
Jeruzaleme, tavos vārtos. R.

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis,
pēc Izraēļa Likuma slavēt Kunga vārdu,
jo tur stāv tiesnešu krēsli,
Dāvida nama sēdekļi. R.

Alleluja.
Palieciet manī, un Es palikšu jūsos.
Kas paliek manī, tas nes daudz augļu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 1-8)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Es esmu īstais vīnakoks, un mans Tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas manī nenes augļus, Viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, Viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, ko Es jums pasludināju.
Palieciet manī, un Es jūsos. Kā atvase nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī.
Es esmu vīnakoks, jūs – atvases. Kas paliek manī un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Kas manī nepaliek, tas tiek izmests ārā kā zars un nokalst. Un tos paņem un iemet ugunī, un tie sadeg.
Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans Tēvs, ka jūs nesat bagātīgus augļus un kļūstat mani mācekļi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.