Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 07.07.2015 – lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!

Tajā laikā, piecēlies naktī, Jēkabs paņēma abas savas sievas, abas kalpones un vienpadsmit dēlus un pārbrida Jaboka strautu. Kad viņus un visu, kas tam piederēja, bija paņēmis un pārvedis pāri strautam, Jēkabs palika vienatnē.
Un, lūk, kāds vīrs cīkstējās ar viņu līdz pat rītam un, redzēdams, ka nespēs viņu pieveikt, aizskāra viņa gūžas kaulu, un tūlīt, tam cīkstoties ar viņu, izmežģījās Jēkaba gūžas kauls. Un vīrs sacīja: “Palaid mani, jo tuvojas jau rītausma!” Jēkabs atbildēja: “Es tevi nelaidīšu, iekams nebūsi mani svētījis.” Tad tas sacīja viņam: “Kāds ir tavs vārds?” Viņš atbildēja: “Jēkabs.” Un tas teica: “Turpmāk tevi vairs nesauks “Jēkabs”, bet gan – “Izraēlis”, jo tu cīkstējies ar Dievu un ar cilvēkiem un uzvarēji!” Pēc tam Jēkabs viņam jautāja: “Pasaki man, kā tevi sauc vārdā?” Tas atbildēja: “Kāpēc tu jautā par manu vārdu?” Un tas viņu svētīja tajā vietā.
Un Jēkabs to vietu nosauca vārdā Penuēla, sacīdams: “Es redzēju Dievu vaigu vaigā, un mana dvēsele palika dzīva.” Saule jau uzlēca, kad viņš gāja garām Penuēlai. Bet pats viņš kliboja gūžas dēļ, jo viņam bija skarta gūžas cīpsla. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 17 (16)
Refrēns: Augšāmcēlies es redzēšu Dievu.

Uzklausi, Kungs, manu taisnību,
ievēro manu lūgumu!
Pieņem manu lūgšanu
no lūpām, kurās nav viltus! R.

No Tava skatiena lai nāk spriedums pār mani,
taisnību lai redz Tavas acis!
Pārbaudi manu sirdi un apmeklē naktī,
ar uguni pārbaudi mani,
un Tu neatradīsi manī noziedzību. R.

Dievs, uz Tevi es saucu, jo Tu mani uzklausi,
pievērs man savu ausi un uzklausi manus vārdus!
Parādi savu brīnumaino žēlsirdību
Tu, kas atpestī no vajātājiem
tos, kas paļaujas uz Tavu labo roku. R.

Kā acuraugu mani sargā,
paslēp mani savu spārnu ēnā!
Bet es taisnībā skatīšu Tavu vaigu
un, uzmodies no miega,
savas alkas remdēšu, raugoties Tevī. R.

Alleluja.
Es esmu Labais Gans,
Es pazīstu savas avis, un manējās pazīst mani.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 32-38)
Tajā laikā pie Jēzus atveda mēmu cilvēku, kurā bija ļaunais gars. Kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Un ļaudis brīnījās, sacīdami: “Nekad vēl Izraēlī nav bijusi tāda parādība!” Bet farizeji sacīja: “Ļaunos garus Viņš izdzen ar velnu virsnieka spēku.”
Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības Evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības un visas kaites. Bet, redzēdams ļaužu pulkus, Viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana.
Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.