Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 10.10.2015 – svētīgi tie, kas klausās Dieva Vārdu un to sargā

Comments are closed.