Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 14.09.2015 – Dievs sūtīja Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasaule caur Viņu tiktu atpestīta

Comments are closed.