Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 24.10.2015 – jau trīs gadus es eju un meklēju augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu

Psalms 24 (23)
Refrēns:
Šī ir paaudze, kas meklē Dievu.Kungam pieder zeme un viss, kas zemes virsū,
pasaule un viss, kas tur dzīvo.
Jo virs jūrām Viņš to ir uzcēlis,
Viņš to ir nolicis gar upju krastiem. R.

Kas uzkāps Kunga kalnā,
un kas stāvēs Viņa svētajā vietā?
Tas, kam skaidra sirds un tīras rokas,
kas pie tukšībām savu dvēseli nesaista
un nedod netaisnu zvērestu. R.

No Kunga viņš saņems svētību
un atlīdzību no Dieva, sava Pestītāja.
Šī ir paaudze, kas Viņu meklē,
kas meklē Jēkaba Dieva vaigu. R.

Alleluja.
Es negribu grēcinieka nāvi,
bet gan to, lai viņš atgriežas un dzīvo.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 13, 1-9)
Tajā laikā atnāca daži ļaudis un pastāstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem.
Un Jēzus atbildot viņiem sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilejieši bija no visiem Galilejas ļaudīm lielākie grēcinieki, tādēļ ka viņiem tik daudz bija jācieš? Es jums saku: nē. Bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā.
Vai arī tie astoņpadsmit, kuriem uzgāzās virsū Siloe tornis un viņus nosita, – vai jūs domājat, ka arī viņi bija lielāki grēcinieki nekā visi citi Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku: nē. Bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā.”
Tad Viņš pastāstīja šo līdzību: “Kādam cilvēkam bija vīģes koks, kas bija iestādīts viņa dārzā. Un viņš atnācis meklēja tajā augļus, bet neatrada.
Tad viņš sacīja vīnadārza kopējam: “Lūk, jau trīs gadus es eju un meklēju augļus šajā vīģes kokā, bet neatrodu. Tāpēc nocērt to! Kāpēc lai tas vēl izsūc zemi?”
Bet tas atbildot viņam sacīja: “Kungs, atstāj to vēl šogad, kamēr es to aprakšu un uzlikšu mēslojumu. Varbūt tas turpmāk nes augļus; bet, ja ne, tad varēsi to nocirst.”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.