Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 24.2.2016 – ja kāds starp jums gribētu kļūt liels, tas lai kļūst jūsu kalps!

Comments are closed.