Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 3.2.2016 – Nekur pravietis nav bez cieņas, kā tikai izņemot savu tēviju

Comments are closed.