Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 30.05.2015

Es teikšu un slavēšu Tevi, Dievs, un cildināšu Kunga vārdu.
Kad es biju vēl jauns, pirms noklīdu no ceļa, es gudrību atklāti meklēju lūgšanā. Svētnīcas priekšā es lūdzos pēc tās, un līdz pēdējam brīdim es to meklēšu.
Un tā uzplauka kā briestošas vīnogas. Mana sirds tajā priecājās, taisnu ceļu staigāja manas kājas. No savas jaunības es to biju meklējis. Es nedaudz pieliecu savu ausi un to uztvēru, un sev pašam atradu lielu gudrību. Un tajā es daudz gāju uz priekšu: tam, kas man deva gudrību, es atdošu godu.
Jo es apņēmos to īstenot darbos, un es meklēju labo un nepaliku kaunā. Mana dvēsele cīnījās tās dēļ, un es biju centīgs, izpildot Likumu. Savas rokas es cēlu uz augšu, un nesaprotamo tajā es sapratu. Tai tuvāk es virzīju savu dvēseli un to atradu, patei­coties
šķīstīšanai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 19 (18)
Refrēns: Dieva taisnība ielīksmo sirdi.

Kunga Likums ir bez vainas, tas stiprina garu,
Kunga liecība ir uzticama,
tā gudrību sniedz mazajiem.
Kunga pavēles ir taisnīgas, tās ielīksmo sirdi;
Kunga bauslība ir skaidra,
tā apskaidro acis. R.

Kunga bijība ir tīra, tā paliek uz mūžiem.
Kunga spriedumi ir pareizi,
tie visi kopā ir taisnīgi.
Vērtīgāki tie ir par zeltu, par vistīrāko zeltu,
un saldāki par medu un medus šūnu lāsēm. R.

Alleluja.
Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs,
tas ir sirds domu un ilgu tiesnesis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 11, 27-33)
Tajā laikā Jēzus ar mācekļiem atkal atnāca uz Jeruzalemi. Un, kad Viņš staigāja pa svētnīcu, pie Viņa piegāja augstie priesteri un Rakstu zinātāji, un vecākie un sacīja Viņam: “Ar kādām tiesībām Tu to dari? Un kas Tev šo varu ir devis, lai Tu to darītu?”
Jēzus viņiem atbildēja: “Es uzdošu jums vienu jautājumu. Atbildiet man, un tad Es pateikšu, ar kādām tiesībām Es to daru. Vai Jāņa kristība bija no Debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet man!”
Bet viņi savā starpā apspriedās, sacīdami: “Ja mēs teiksim: “No Debesīm,” – Viņš mums jautās: “Kāpēc tad jūs viņam neticējāt?” Bet, ja mēs teiksim: “No cilvēkiem,” – tad mums ir jābaidās no tautas.” Jo visi par Jāni domāja, ka viņš patiesi ir pravietis.
Un viņi atbildot sacīja Jēzum: “Mēs nezinām.”
Tad Jēzus viņiem sacīja: “Arī Es neteikšu, ar kādām tiesībām to daru.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.