Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 30.08.2015 – Nekas neieiet cilvēkā no ārpuses tāds, kas varētu viņu padarīt nešķīstu; bet cilvēku nešķīstu padara tas, kas no viņa iziet

Comments are closed.