Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “katoļu baznīca”

Kā uzvesties dievnamā

Ienācis baznīcā, vispirms pagodiniet Vissvētāko Sakramentu ar īsu lūgšanu, jo dievnama altārī zem maizes zīmēm mājo Pestītājs. Viņa klātbūtnei par zīmi galvenā altāra priekšā pastāvīgi deg “mūžīgā uguntiņa”. Baznīcā ir jāloka…