Press "Enter" to skip to content

TREŠAIS SOLIS TICĪBAS CEĻĀ. Svētais Gars – Vissvētās Trīsvienības Persona

“Tā kā jūs esat dēli, Dievs mūsu sirdīs sūtīja sava Dēla Garu, kas saka: “Abba, Tēvs!”” ( Gal 4, 6)

No iesākuma līdz pat laiku beigām, kad Dievs sūta savu Dēlu, Viņš vienmēr sūta arī savu Garu: Viņu misija ir kopēja un nešķirama.

Laikiem piepildoties, Svētais Gars sagatavo Mariju Kristus atnākšanai Dieva tautas vidū. Svētajam Garam darbojoties viņā, Tēvs dod pasaulei Emmanuēlu – “Dievs ir ar mums” ( Mt 1, 23).

Līdz ar iemiesošanās brīdi Dieva Dēls ir svaidīts par Kristu (Mesiju) ar Svētā Gara svaidījumu.

Ar savu nāvi un augšāmcelšanos Jēzus ir kļuvis par Kungu un Kristu godībā. No savas pilnības Viņš izlej Svēto Garu pār apustuļiem un Baznīcu.

 

Lūgšanas prakse:

«Dzīvā Dieva Gars, nāc pār mani no jauna, izkausē mani, veido mani, piepildi mani, izlieto mani, vadi mani un iedvesmo mani. Āmen.»

  • lūdzies domās 5 minūšu garumā;
  • koncentrē prātu uz fizisko sirdi, un pēc tam ievieto savu prātu sirdī  un it kā ar sirdi izrunā to pašu lūgšanu 5 minūtes;
  • katra nākamā diena lūdzies Dieva Garam 5 minūtes ilgāk;
  • Ja jūs varat uzturēt lūgšanu stundas garumā, tas nozīmētu, ka lūgšana panākta. Papildus iepriekš minētai praksei, jūs varat lūgties ejot pa ielu vai veicot mehānisko darbu.

Comments are closed.