Press "Enter" to skip to content

Vēsture

Vairāk kā gadsimtu (1765-1892 gadus) Sāpju Dievmātes dievnams bija vienīgais katoļticības centrs Rīgā un Vidzemē. Pāršķirstot Sāpju Dievmātes baznīcas vēstures lappuses, konstatējam, ka izaugot no pieticīga lūšanu nama, svētnīca kļuva par ievērojamu reliģisku un kulturālu centru, kurš kalpoja ne tikai kulta vajadzībām, bet arī ar savām skolām, arhīvu un koriem kļuva par svarīgu elementu Rīgas izglītības sistēmā.

Svarīgākie datumi Sāpju Dievmātes draudzes vēsturē:

1522-1524 – Protestanti Reformācijas laikā sagrābj katoliskos dievnamus

1660 – Zviedru Vidzemes gubernators attiecina uz Rīgu katoļu liturģisko dievkalpojumu aizliegumu

1660-1710 – Jelgavas jezuīti pagrīdes apstākļos svin katoļu dievkalpojumus Rīgas katoļu privātmājās

1721 – Cars Pēteris I atļauj katoļiem Rīgas teritorijā noturēt Svēto Misi un citus dievkalpojumus

1722 – Cars Pēteris I izdod tolerances aktu Krievijas impērijas kristiešiem

1721-1761 – Svētas Mises pārsvarā noturētas Rīgas Pils teritorijā Vidzemes ģenerālgubernatora apartamentos

1761 – Katoļi pērk koka ēku lūgšanas nama vajadzībām

1762 – Ķeizariene Katrīna II izdod rīkojumu par jauna katoļu dievnama celtniecību Rīgā

1763-1765 – Koka dievnama celtne bijušās koka kapličas vietā

6.nov.1765 – Pirmā Svētā Mise ar dziedāšanu poļu valodā. No šā datuma lūgšanas un Svētas Misas pastāvīgi notiek poļu valodā pārsvarā Rīgā dzīvojošai poļu diasporai

1780 – Sv.Romas vācu impērijas ķeizars Austrijas erchercogs Jāzeps, pēc ķeizarienes Katrīnas II piekrišanās saņemšanas, finansiāli atbalsta jauna dievnama celtniecību

1784-1785 – mūra dievnama celtniecība zem “Virginis Miriae Dolorosae” aizbildniecības

28.07.1785 – Dievnama iesvētīšana

1859-1860 – Dievnama rekonstrukcija. Dievnams iegūst bazilikas formu

1884 – Rīgas draudze atver pirmo filiāli Jūrmalā

1892 – Sv.Franciska baznīca kļūst par Sāpju Dievmātes draudzes pirmo filiāli Rīgā

1903 – Sv.Alberta baznīca kļuva par Sāpju Dievmātes draudzes trešo filiāli

1920 – Nuncijs veic dievkalpojumus Sāpju dievmātes baznīca

1940-1945 un no 1993-šobrīd – bizantiešu grieķu katoļu Kristus Apskaidrošanas draudzes dievkalpojumi Sāpju Dievmātes kapelā

Svarīgi atcerēties, ka vēstures gaitā, Sāpju Dievmātes baznīca nemainīja savu sākotnējo aicinājumu – apvienot dažādu izcelsmju un paaudžu ticīgos, uz ko arī 21.gadsimta sākuma norāda rīdziniekiem un pilsētas viesiem vienmēr aicinoši atvērtās dievnama durvis.