Press "Enter" to skip to content

Bērnu katehizācija

359
360
370
380
381
394
395
396
407
409
410
411
412
413
414
415
416
417

Katru svētdienu baznīcā notiek bērnu katehizācijas un tikumības audzināšanas pasākumi:

Ar 20.septembri sākās svētdienas skola bērniem. pl.13:00 – LV; pl.15:00 – RU, kur bērni saņem nepieciešamas zināšanas par Dievu un tikumības pamatiem, lai sagatavoties Pirmajai Svētajai komūnijai!

Plkst. 13.00 ērģelniece Inese Circene novada bērnu kora nodarbības. Bērni un viņu vecāki mēģina psalmus un himnas, lai kopīgi tos nodziedāt Sv.Mises laikā.

Plkst. 14.00 sākās bērnu Sv.Mise:

– zemāko altāri iznes tuvāk bērnu auditorijai;

– priesteris Sv.Mises laikā paskaidro kristīgās reliģijas pamatus bērniem saprotamā veidā;

– bērni paši lasa lasījumus, dzied psalmus un himnas, lūdzās un pieņem evharistiju, nepieciešamības gadījumā – sūdzē grēkus.

Sv.Misi vada draudzes priesteris – Māris Zviedrs, grēksūdzi pieņem kardināls Jānis Pujats vai vikārs.

DSC00247
DSC00249
DSC00244